6 Yaş Çocuğu ve Yaratıcı Sanatlar

Resim                                                                                     

Farklı renkleri, şekilleri ve çizgileri bir araya getiren resimler yapar. Desenler yapmak için şekilleri düzenli bir biçimde yerleştirebilir (örneğin; bir kesik veya yırtık kağıt kolajı yapar). İki boyutlu veya üç boyutlu sanat çalışmaları yapmak için çeşitli materyalleri kullanabilir (örneğin; sulu boyayla kolajı birleştirir, kartondan yaratıcı bina maketleri yapar). Sanat eserleri için fikirler üretir. Kendi başına yeni aktiviteler deneyerek daha bağımsız olmaya çalışır. Sık sık başkalarının nesnelerin resmini gerçekçi yapma yeteneğini takdir eder.

Resim materyalleri (boya, kil, ağaç, video bantı gibi), teknikleri (üst üste koyma, gölgeleme, büyüklüğünü ve rengini değiştirme gibi) ve basit süreçler (yaratım sürecinin bir parçası olarak materyallerin eklenip çıkarıldığı eklemeli ve çıkarmalı heykel gibi) arasındaki farklar hakkındaki bilgisini geliştirir. Resim araç-gereçlerini gittikçe daha güvenli ve sorumlu bir biçimde kullanabilir. Farklı materyallerin, tekniklerin ve süreçlerin nasıl farklı tepkilere neden olduğunu basit bir dille tanımlar (örneğin; “Resimdeki mavi renk bana kendimi üzgün hissettiriyor” der). Resmin yapıları ve işlevleri ile anlamı aktarmak için kullanılan araçlar ve teknikler hakkında temel tercihlerde bulunur (örneğin; köpek resmi yapmak için kurşun kalem ve kağıt seçer).

Aileleri ve grupları gösteren resimleri sık sık seçer.

Farklı araçlar kullanarak bir resim çalışmasındaki basit fikirleri bulur (örneğin; “Bu bir çocukla köpeğinin resmi.” der). Doğadaki ve yapay çevredeki renk, doku, şekil, çizgi ve vurguyu belirler. Düşünceleri, deneyimleri ve hikayeleri anlatmak ve resme bakanda farklı tepkiler uyandırmak için farklı araçların (yağ, sulu boya, taş, metal gibi), tekniklerin ve süreçlerin kullanılabileceğini fark eder. Farklı kompozisyon ve ifade özelliklerinin (neşe, hüzün veya öfke duyguları uyandıran renkler veya konular gibi) ve düzenleme özelliklerinin (tekrar, denge, vurgu, zıtlık, bütünlük gibi) resme bakan kişide farklı tepkiler doğurduğunu fark eder.

Tarih, kültür ve görsel sanatların birbirini etkileyebileceğini bilir. İnsanların deneyimlerinin (örneğin; kültürel geçmiş, insan ihtiyaçları) belli sanat eserlerinin gelişimini nasıl etkileyebileceğini bilir. Toplumdaki sanatçıların ayırt edici rollerini belirler (örneğin; “Sanatçılar bakacağımız ve üzerinde düşüneceğimiz şeyler yaratır.” der).

Aileleri ve grupları gösteren sanat eserlerini sık sık tercih eder. İmgeyle ilgili olan veya olmayan kişisel sanat çalışması hakkında fikirlerini ifade edebilir (örneğin; şematik bir çizimi (baş ve gövde için birer yuvarlak, çizgiden kollar ve bacaklar) köpeğinin yemek yerken ki resmi olarak tanımlar). Sanat eserlerini sevdiği ve sevmediği yanları bakımından tartışır. Arkadaşlarının ve başkalarının orijinal sanat çalışmaları, protfolyoları ve sergileri hakkındaki basit düşünceleri belirler (örneğin; “Çiçek resmi yapmış.” der).Görsel sanat çalışmaları yapmanın çeşitli amaçlarını bilir (örneğin; kendini ifade etmek için, bir fikri aktarmak için, ritüellerde ve kutlamalarda, vs). Belli sanat eserlerine karşı farklı tepkiler verildiğini bilir (örneğin; bir kişi Monet’nin nilüfer tablosunu güzel bulurken, başka biri çirkin bulabilir).

Görsel imgeleri metin tanımlarına göre çizer ve tartışır. Görsel sanatlarda tasvir edilen bazı edebi ve tarihi konuları belirler. Görsel etkiler yaratmak için ışığı ve renk yelpazesini dener. Artistik tasarımlar yapmak için temel geometrik şekillerle çalışır.

Müzik

Çeşitli müziklere uygun hareketlerle karşılık verir (örneğin, sallanmak, sekmek, dramatik oyun, resim).

Bazı şarkıların sözlerini ve melodilerini hatırlayabilir. Bu şarkıları tek başına veya grup olarak söyleyebilir veya enstrümanlarla çalabilir. Bir grup performansında, partner şarkıları (aynı anda icra edilebilecek iki ayrı şarkı), birkaç sesin birbiri ardına söylediği şarkılar ve şarkı boyunca tekrarlanan kısa müzik kalıplarını (ostinato) icra edebilir. Şefin talimatıyla başlar ve durur.

Basit bir tempoya alkışla eşlik eder. Kısa bir melodi veya ritim verildiğinde, aynı stilde başka bir melodi veya ritim doğaçlayabilir. Beste yaparken sınıf enstrümanları, elektronik sesler ve beden sesleri gibi çeşitli ses kaynaklarını kullanabilir.

Basit müzik formlarını dinleyebilir ve belirleyebilir (örneğin; AB formu: bir şarkının sırayla çalınan iki farklı melodisinin olması). Müzik notalarının unsurlarını belirlemeyi öğrenebilir (örneğin; tam, yarım, noktalı sekizlik, çeyrek ve sekizlik nota; es, 2/4, 3/4 ve 4/4’lük ölçü işaretleri). Basit müzik notası örnekleri de yazabilir. Bazı enstrümanları görüntüsünden ve sesinden tanıyabilir. Müzik performanslarında daha yüksek/daha düşük, daha yüksek sesli/daha yumuşak, daha hızlı/daha yavaş ve aynı/farklı ayrımını yapmaya başlar.

Müzikal performanslarda uygun dinleyici davranışları sergilemeye başlar. Belli müzik çalışmaları ve stilleri için kişisel tercihlerini bilir.

Farklı kültürlerin farklı müzik türleri ve stilleri olduğunu bilir. Müziğin belli kullanımlar için uygun olabileceğini bilir (dans, düğün, filmler gibi).

Müzik ile diğer disiplinler arasındaki bağlantıları görür (örneğin; yabancı diller: farklı dillerde şarkılar söylemek; dil ve anlatım: yoruma dayalı okumalarda müziğin anlatımsal unsurlarını kullanmak; notaların, eslerin ve zaman işaretlerinin matematiksel değerleri; fen: müzikte ses çıkarmak için kullanılan tellerin, davul derisinin veya hava sütunlarının titreşimi; coğrafya: farklı ülkelerin veya bölgelerin şarkıları).

Dans

Bir tempoya göre hareket uydurur ve taklit eder. Ritme (davul vuruşu gibi) ve müziğin hızındaki değişikliklere (tempoya) göre hareket eder. Vücut şekillerini taklit eder (gerilme, kıvrılma, bükülme gibi). Temel lokomotor (zıplama, yürüme, kayma gibi) ve lokomotor olmayan (eğilme, bükülme, dönme gibi) hareketleri yapabilir. Hareket becerilerini sergilerken vücudunun bilincindedir, ancak konsantrasyonu sınırlıdır. Sözlü ipuçları karşılığında dansın mekansal unsurlarıyla ilgili faktörleri inceleyebilir (örneğin; kişisel ve ortak alan, yerin üstünde farklı seviyelerde hareket, odada farklı yönlerde hareket etme, hareketin büyüklüğü). Dans öğretimine yeterince maruz kalarak temel hareket unsurlarını tanımlayabilir (örneğin; dansçının yerden yüksekliği, hareket yönleri). Hareket sıralarını hatırlayabilir.

Öğretmenin yönlendirdiği problem çözme çalışmalarında düşüncelerini ve duygularını fark eder ve ilişkilendirir (örneğin; öğretmen “Müziğin hızındaki veya tempodaki değişikliklere göre vücudunuzu yerden kaldırın” der). Lokomotor ve lokomotor olmayan hareketlerin bazı anlamlara gelebileceğini ileri sürer (örneğin; hafif, hızlı sekmeler mutluluğu ifade eder).

Doğaçlamanın hareket keşfetmek ve yaratmak için nasıl kullanıldığını gözlemler. Temel partner becerilerini sergileyebilir (örneğin; kopyalama, öncülük etme ve izleme, yansıtma). Kelimelere, seslere, resimlere, yardımcı materyallere ve/veya hikayelere uygun hareketler yapabilir.

Dansın diğer insan hareketlerinden (örneğin; spor, günlük el kol hareketleri) ne farkı olduğunu bilir. Dansın, dansçının kastettiğinden farklı yorumlar ve tepkiler doğurabileceğini bilir. Bir veya iki dans çeşidinin teknik ve artistik bileşenlerini bilir.

Birçok kültürün kendine özgü dansları olduğunu bilir. Birkaç dans çeşidinin, özellikle de kendi toplumundaki dansların, kültürel ve tarihsel bağlamını bilir.

Beslenmenin ve güvenliğin dans yeteneğini nasıl geliştirebileceğini anlayabilir.

Hareketin diğer disiplinlerdeki ilkelerin anlaşılmasını nasıl sağlayabileceğini dener (örneğin; matematikteki şekiller, fendeki kalıplar, bir şiirin ruh hali). Dansa karşılık vermek için diğer sanat formlarını kullanır (örneğin; bir dans stilini gösteren bir resim yapar).

Tiyatro

İnsanları, hayvanları ve çeşitli nesnelerin kullanımlarını taklit etmek için belli hareketler ve sesler kullanır. Basit metinleri tekrarlayabilir ve dramatizasyonda başkalarıyla işbirliği yapabilir.

Etrafındaki basit nesneleri/materyalleri kullanarak ortamı dramatik oyuna uygun hale getirir (örneğin; havlu pelerin olur, legolar piknik malzemeleri olur). Müziğin, yaratıcı hareketlerin ve görsel unsurların (kostümler gibi) dramatik oyuna katkıda bulunabileceğini fark eder. Karakter yaratmak, duyguları ifade etmek, ilgili nesnelere yer vermek veya doğal olayları taklit etmek için mekanı, hareketleri ve sesini kullanmanın yollarını gösterir.

Uygun izleyici davranışlarını öğrenebilir.

 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s