Problem Çözmeyi Öğretme

(Teaching Problem-Solving)

Problem çözme, uygun becerileri sistematik olarak uygulayarak problemleri belirleme ve çözme becerisidir.

Problem çözmek bir süreçtir —bilmediklerimizi keşfetmek için bildiklerimizden yola çıktığımız sürekli bir faaliyettir. Hipotezler üreterek, bu tahminleri test ederek ve tatmin edici sonuçlara ulaşarak engelleri aşmayı içermektedir.

Problem çözmenin başlıca üç işlevi vardır:

 • Bilgiyi aramak
 • Yeni bilgiler üretmek
 • Karar vermek

Problem-solving is the ability to identify and solve problems by applying appropriate skills systematically.

Problem-solving is a process—an ongoing activity in which we take what we know to discover what we don’t know. It involves overcoming obstacles by generating hypo-theses, testing those predictions, and arriving at satisfactory solutions.

Problem-solving involves three basic functions:

 • Seeking information
 • Generating new knowledge
 • Making decisions

Problem çözme müfredatın son derce gerçek bir parçasıdır ve öyle olmalıdır. Öğrencilerin kendi öğrenimlerinin sorumluluğunun bir kısmını üstlenebileceklerini ve problemleri çözmek için kişisel olarak bir şeyler yapabileceklerini, çatışmaları çözebileceklerini, alternatifleri tartışabileceklerini ve müfredatın son derece önemli bir unsuru olarak düşünmeye odaklanabileceklerini varsaymaktadır. Öğrencilere kendi yeni edindikleri bilgileri anlamlı, gerçek aktivitelerde kullanma fırsatı vermektedir ve öğrencilerin üst düzey düşünme seviyelerinde çalışmalarına yardımcı olmaktadır.

İşte çoğu öğrencinin kolaylıkla ezberleyebileceği ve uygulamaya koyabileceği ve pek çok müfredat alanına ve günlük hayata doğrudan uygulayabilecekleri beş aşamalı bir model:

Problem-solving is, and should be, a very real part of the curriculum. It presupposes that students can take on some of the responsibility for their own learning and can take personal action to solve problems, resolve conflicts, discuss alternatives, and focus on thinking as a vital element of the curriculum. It provides students with opportunities to use their newly acquired knowledge in meaningful, real-life activities and assists them in working at higher levels of thinking.

Here is a five-stage model that most students can easily memorize and put into action and which has direct applications to many areas of the curriculum as well as everyday life:

Problemi anlama. Öğrencilerin bir problemin yapısını ve bununla ilgili hedefleri anlaması önemlidir. Öğrencileri bir problemi kendi sözcükleriyle ifade etmeye teşvik edin.

Understand the problem. It’s important that students understand the nature of a problem and its related goals. Encourage students to frame a problem in their own words.

Engelleri belirleme. Öğrenciler amaçlarına ulaşmalarının önüne geçen engellerin veya kısıtlamaların farkında olmalıdır. Yani, problemin nedeni ne? Öğrencileri bu engelleri ifade etmeye teşvik etmek her zaman önemli bir adımdır.

Describe any barriers. Students need to be aware of any barriers or constraints that may be preventing them from achieving their goal. In short, what is creating the problem? Encouraging students to verbalize these impediments is always an important step.

Çeşitli çözümler belirleme. Bir problemin yapısı ve parametreleri anlaşıldıktan sonra, öğrencilerin problemi çözmeye yardımcı olacak bir veya daha fazla uygun strateji seçmeleri gerekecektir. Öğrencilerin kullanabilecekleri birçok strateji olduğunu ve tek bir stratejinin tüm problemlerde işe yaramayacağını anlamaları gerek. İşte bazı problem çözme stratejileri:

 • Görseller hazırlayın. Birçok problem çözücü bir problem üzerinde çalışmadan önce problemi ve olası çözümlerini “zihinde canlandırmayı” faydalı bulur. Zihinde canlandırma problem çözücülerin bir problemin birçok boyutunu planlamasını ve açıkça “görmesini” sağlar.
 • Tahmin edin. Öğrencilere problem çözmeye yönelik deneme-yanılma yaklaşımlarını kullanma fırsatları verin. Bununla birlikte, tahmin etmenin problem çözmeye yönelik tek yaklaşım olmadığı, bazı ön veriler toplamaya çalışmak olduğu anlaşılmalıdır.
 • Bir tablo yapın. Tablo verilerin düzenlenmiş halidir. Öğrencilere bilgi tabloları tasarlama ve oluşturma fırsatı verildiği zaman, bir problemle ilgili çoğu veriyi gruplandırıp düzenleyebildiklerini anlamaya başlarlar.
 • Manipülatifler kullanın. Öğrenciler masada veya sırada nesneleri hareket ettirerek örüntüler oluşturabilir ve bir problemin unsurlarını fark edilebilir ve görsel olarak tatmin edici bileşenler halinde düzenleyebilirler.
 • Geriye doğru çalışın. Bir problemin sonunda sunulan verileri alıp problemin başında sunulan verilere ulaşmak için bir dizi hesaplama kullanmak öğrenciler için faydalıdır.
 • Örüntü arayın. Örüntü aramak önemli bir problem çözme stratejisidir çünkü birçok problem birbirine benzeyen ve tahmin edilebilir örüntülerden ibarettir. Tanımlayacak olursak, bir örüntü düzenli, sistematik bir tekrardır ve sayısal, görsel veya davranışsal olabilir.
 • Sistematik bir liste oluşturun. Bilgileri liste halinde kaydetmek problemleri belirlemek ve çözmek için bir plan ortaya koymak için oldukça sık kullanılan bir süreçtir. Öğrencileri problem unsurları arasındaki düzenlilikleri, örüntüleri veya benzerlikleri belirlemek için fikirlerini listelemeye teşvik edin.

Identify various solutions. After the nature and parameters of a problem are understood, students will need to select one or more appropriate strategies to help resolve the problem. Students need to understand that they have many strategies available to them and that no single strategy will work for all problems. Here are some problem-solving possibilities:

 • Create visual images. Many problem-solvers find it useful to create “mind pictures” of a problem and its potential solutions prior to working on the problem. Mental imaging allows the problem-solvers to map out many dimensions of a problem and “see” it clearly.
 • Give students opportunities to engage in some trial-and-error approaches to problem-solving. It should be understood, however, that this is not a singular approach to problem-solving but rather an attempt to gather some preliminary data.
 • Create a table. A table is an orderly arrangement of data. When students have opportunities to design and create tables of information, they begin to understand that they can group and organize most data relative to a problem.
 • Use manipulatives. By moving objects around on a table or desk, students can develop patterns and organize elements of a problem into recognizable and visually satisfying components.
 • Work backward. It’s frequently helpful for students to take the data presented at the end of a problem and use a series of computations to arrive at the data presented at the beginning of the problem.
 • Look for a pattern. Looking for patterns is an important problem-solving strategy because many problems are similar and fall into predictable patterns. A pattern, by definition, is a regular, systematic repetition and may be numerical, visual, or behavioral.
 • Create a systematic list. Recording information in list form is a process used quite frequently to map out a plan of attack for defining and solving problems. Encourage students to record their ideas in lists to determine regularities, patterns, or similarities between problem elements.

Bir çözümü deneme. Bir stratejiyle veya birkaç stratejinin birleşimiyle çalışırken, öğrencilerin şunları yapması önemli olacaktır:

 • Düşünceleri, işlemleri ve yöntemleri doğru ve güncel bir şekilde kaydedin. Toplanan verileri, tahminleri ve kullanılan stratejileri kaydetmek problem çözme sürecinin önemli bir bölümüdür.
 • İşe yaramadığı, değiştirilmesi gerektiği veya yetersiz veri ürettiği belli olana kadar seçilen bir stratejiyle veya strateji kombinasyonuyla çalışın. Öğrenciler problem çözme konusunda daha çok yeterlik kazandıkça çözüm arama sürecinin herhangi bir aşamasında olası stratejileri reddedecek rahatlıkta olmalıdır.
 • Çözümün bir parçası olarak atılan her adımı dikkatle izleyin. Öğrencilerin doğal eğilimi cevabı çabucak bulmak için bir stratejiye “hemen atlamaktır” ama onları gelişmeleri dikkatle değerlendirmeye ve izlemeye teşvik edin.
 • Bir problemi bir süreliğine bir kenara bırakıp daha sonra ele alma konusunda rahat olun. Mesela, bilim adamları bir problemi ilk kez ele aldıklarında nadiren bir çözüme ulaşırlar. Öğrencilerin de bir problemi bir süreliğine bekletip bu probleme daha sonra dönme konusunda rahat olmaları gerekir.

Try out a solution. When working through a strategy or combination of strategies, it will be important for students to …

 • Keep accurate and up-to-date records of their thoughts, proceedings, and procedures. Recording the data collected, the predictions made, and the strategies used is an important part of the problem solving process.
 • Try to work through a selected strategy or combination of strategies until it becomes evident that it’s not working, it needs to be modified, or it is yielding inappropriate data. As students become more proficient problem-solvers, they should feel comfortable rejecting potential strategies at any time during their quest for solutions.
 • Monitor with great care the steps undertaken as part of a solution. Although it might be a natural tendency for students to “rush” through a strategy to arrive at a quick answer, encourage them to carefully assess and monitor their progress.
 • Feel comfortable putting a problem aside for a period of time and tackling it at a later time. For example, scientists rarely come up with a solution the first time they approach a problem. Students should also feel comfortable letting a problem rest for a while and returning to it later.

Sonuçları değerlendirme. Öğrencilerin kendi problem çözme becerilerini ve bu becerileri kullanarak ürettikleri çözümleri değerlendirme fırsatlarına sahip olmaları çok önemlidir. Öğrenciler, sınıftaki performanslarını değerlendirmesi için öğretmene sıklıkla çok bağlıdır. Kendini değerlendirme süreci ise o kadar kolay değildir. Risk almayı, kendine güvenmeyi ve belirli bir bağımsızlık seviyesini içerir. Ancak, kendini değerlendirme öğrencilere “Bu zamana kadar gösterdiğin gelişme hakkında ne düşünüyorsun?” “Elde ettiğin sonuçlar seni tatmin etti mi?” ve “Bunun bu problem için uygun bir cevap olduğunu düşünüyor musun?” gibi sorular sorarak etkili bir şekilde desteklenebilir.

Evaluate the results. It’s vitally important that students have multiple opportunities to assess their own problem-solving skills and the solutions they generate from using those skills. Frequently, students are overly dependent upon teachers to evaluate their performance in the classroom. The process of self-assessment is not easy, however. It involves risk-taking, self-assurance, and a certain level of independence. But it can be effectively promoted by asking students questions such as “How do you feel about your progress so far?” “Are you satisfied with the results you obtained?” and “Why do you believe this is an appropriate response to the problem?”

Uzman Görüşü

İşte öğrencilerin bir problemin yapısını ve etrafındaki koşulları anlamalarına yardımcı olacak bazı teknikler:

 • İlgili tüm olguları listeleyin.
 • Verilen bilgilerin listesini yapın.
 • Problemi kendi sözcüklerinizle yeniden ifade edin.
 • Problemin etrafındaki koşulları listeleyin.
 • Bilinen ilgili problemleri tanımlayın.

Expert Opinion

Here are some techniques that will help students understand the nature of a problem and the conditions that surround it:

 • List all related relevant facts.
 • Make a list of all the given information.
 • Restate the problem in their own words.
 • List the conditions that surround a problem.
 • Describe related known problems.

Önemli

Çizimler, daha küçük yaştaki öğrenciler için verilerin düzenlenmesi, bilgilerin kullanılması ve bir problemin ve olası çözümünün/çözümlerinin sınırlarının belirlenmesi açısından önemlidir.  Öğrenciler bir probleme farklı bakış açılarından bakmalarına yardımcı olması için çizimlerden yararlanabilirler.

It’s Elementary

For younger students, illustrations are helpful in organizing data, manipulating information, and outlining the limits of a problem and its possible solution(s). Students can use drawings to help them look at a problem from many different perspectives.

https://www.teachervision.com/problem-solving/teaching-methods

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s