Sistem Düşüncesine Dayalı Öğrenme

Systems Thinking-Based Learning

Sistem düşüncesine dayalı öğrenme yaklaşımında tüm sistemi görmek ve sistemi parçalarının bütününden fazlası olarak anlamak ve bir parçaya yapılan müdahalenin diğer parçaları ve bütün sistemi etkilediğini anlamak için bağlantılara, ilişkilere ve birbirine bağlılıklara bakılır.

Systems thinking-based learning – looking for connections, relationships and interdependencies to see the whole system and recognize it as more than the sum of its parts; and to understand an intervention in one part affects other parts and the entire system.

Sistem tek bir bütünü oluşturan birbiriyle bağlantılı unsurlar grubudur. Münferit şeylerin – bitkiler, insanlar, okullar, dönüm noktaları veya ekonomiler gibi- kendileri birer sistemdir ve zamanda içinde var oldukları daha büyük sistemlerden ayrı olarak tamamen anlaşılamazlar.

Sistem düşüncesi sürdürülebilirlik açısından eğitimin çok önemli bir parçasıdır. Sistem yaklaşımı gençlerin çevrelerindeki dünyanın karmaşıklığını anlamalarına yardımcı olur ve onları ilişkiler, bağlantılar ve bağlam açısından düşünmeye teşvik eder.

A system is a set of interrelated elements that make a unified whole. Individual things—like plants, people, schools, watersheds, or economies—are themselves systems and at the same time cannot be fully understood apart from the larger systems in which they exist.

Systems thinking is an essential part of schooling for sustainability. A systems approach helps young people understand the complexity of the world around them and encourages them to think in terms of relationships, connectedness, and context.

ALGI DEĞİŞİKLİKLERİ

Sistem düşüncesi algıda çeşitli değişiklikleri gerektirir, bunun neticesinde de farklı öğretim yollarına ve kurumları ve toplumu düzenlemenin farklı yollarına ulaşılır. Merkezin kurucu ortağı Fritjof Capra’nın da ifade ettiği gibi, bu algı değişiklikleri birer alternatif değil, daha ziyade bir süreç boyunca devam eden hareketlerdir:

Parçalardan bütüne

Herhangi bir sistemde bütün, münferit parçaların toplamından farklıdır. Odak noktasını parçalardan bütüne kaydırarak farklı unsurlar arasındaki bağlantıları daha iyi yakalayabiliriz. Öğrencilerden bal arısının parçalarının resimlerinin aynısını yapmalarını istemek yerine, bir resim öğretmeni sınıfını okul bahçesine çıkarır. Çocuklar bahçede arıların resmini doğal ortamları bağlamında yaparlar.

Benzer şekilde, öğrencilerin öğrendiklerinin yapısı ve kalitesi sadece sınıfın değil, tüm okulun kültüründen çok etkilenir. Bu değişiklik tek ders müfredatından entegre müfredatlara geçiş anlamına da gelebilir.

SHIFTS IN PERCEPTION

Thinking systemically requires several shifts in perception, which lead in turn to different ways to teach, and to different ways to organize institutions and society. As articulated by Center cofounder Fritjof Capra, these shifts are not either/or alternatives, but rather movements along a continuum:

From parts to the whole

With any system, the whole is different from the sum of the individual parts. By shifting focus from the parts to the whole, we can better grasp the connections between the different elements. Instead of asking students to copy pictures of the parts of a honeybee, an art teacher takes her class to the school garden. There they draw bees within the context of their natural setting.

Nesnelerden ilişkilere

Sistemlerde, münferit parçalar arasındaki ilişkiler parçalardan daha önemli olabilir. Bir ekosistem sadece tür koleksiyonu değildir, birbiriyle ve cansız çevreleriyle etkileşen canlılardan oluşur.

Sistem görüşüne göre, çalışma “nesneleri” bir ilişkiler ağıdır. Okulda veya sınıfta, bu bakış açısı işbirliği ve ortak karar gibi ilişki tabanlı süreçlere vurgu yapmaktadır.

Similarly, the nature and quality of what students learn is strongly affected by the culture of the whole school, not just the individual classroom. This shift can also mean moving from single-subject curricula to integrated curricula.

From objects to relationships

In systems, the relationships between individual parts may be more important than the parts. An ecosystem is not just a collection of species, but includes living things interacting with each other and their nonliving environment. 

In the systems view, the “objects” of study are networks of relationships. In the school or classroom, this perspective emphasizes relationship-based processes such as cooperation and consensus.

Objektif bilgiden bağlamsal bilgiye

Odak noktasını parçalardan bütüne kaydırmak analitik düşünmeden bağlamsal düşünmeye geçmek anlamına gelmektedir. Bu değişiklik okulların kuralcı müfredatlar yerine, proje tabanlı öğrenmeye odaklanmasıyla sonuçlanabilir. Bu değişiklik aynı zamanda öğretmenleri de bilgi veren uzmanlar rolünden çıkarıp, öğrencilerle birlikte öğrenen kolaylaştırıcı rolünü benimsemeye teşvik etmektedir.

From objective knowledge to contextual knowledge

Shifting focus from the parts to the whole implies shifting from analytical thinking to contextual thinking. This shift may result in schools focusing on project-based learning instead of prescriptive curricula. It also encourages teachers to be facilitators and fellow learners alongside students, rather than experts dispensing knowledge.

Nicelikten niteliğe

Batı bilimi sık sık ölçülebilen ve miktarı belirlenebilen şeylere odaklanmaktadır. Bazen, ölçülebilen ve miktarı belirlenebilen olguların daha önemli olduğu ima edilmektedir – ve belki ölçülemeyen ve miktarı belirlenemeyen şeylerin hiç var olmadığı bile ima edilmektedir. 

Bununla beraber, sistemlerin bir besin ağındaki ilişkiler gibi bazı tarafları ölçülemez. Bunun yerine, haritalanmaları gerekmektedir. Bu değişiklik sınıfta standart testlerden daha kapsamlı değerlendirme türlerinin kullanılmasını sağlayabilir.

From quantity to quality

Western science has often focused on things that can be measured and quantified. It has sometimes been implied that phenomena that can be measured and quantified are more important—and perhaps even that what cannot be measured and quantified doesn’t exist at all.

Some aspects of systems, however, like the relationships in a food web, cannot be measured. Rather, they must be mapped. In the classroom, this shift can lead to more comprehensive forms of assessment than standardized tests.

Yapıdan sürece

Yaşayan sistemler gelişir ve değişir. Bu sistemleri anlamak yapıdan ziyade gelişim, yenilenme ve değişim gibi süreçlere odaklanmayı gerektirmektedir.

Bu değişiklik sınıfta öğrencilerin bir problemi nasıl çözdüğünün doğru cevabı bulmaktan daha önemli olması anlamına gelebilir. Öğrencilerin karar verme şekillerinin, kararlar kadar önemli olması anlamına gelebilir.

From structure to process

Living systems develop and evolve. Understanding these systems requires a shift in focus from structure to processes such as evolution, renewal, and change.

In the classroom, this shift can mean that how students solve a problem is more important than getting the right answer. It may mean that the ways in which they make decisions are as important as the decisions.

İçeriklerden örüntülere

Sistemlerde döngüler ve geribildirim döngüleri gibi belirli ilişki yapıları tekrar tekrar ortaya çıkar. Bir örüntünün doğal veya sosyal bir sitemde nasıl çalıştığını anlamak aynı örüntünün görüldüğü başka sistemleri anlamamıza yardımcı olur.

Mesela, enerji akışlarının doğal bir ekosistemi nasıl etkilediğini anlamak bilgi akışlarının sosyal bir sistemi nasıl etkilediğini anlamaya ışık tutabilir.

From contents to patterns

Within systems, certain configurations of relationship appear again and again in patterns such as cycles and feedback loops. Understanding how a pattern works in one natural or social system helps us to understand other systems that manifest the same pattern.

For instance, understanding how flows of energy affect a natural ecosystem may illuminate how flows of information affect a social system.

http://www.ecoliteracy.org/article/systems-thinking

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s