SPAR Spontane Tartışma Öğretim Stratejisi

(SPAR-SPONTANEOUS ARGUMENTATION)

Stratejinin Mantığı

Bu yapılandırılmış tartışmada, öğrenciler bir dakika içinde bir iddia belirleyip sonra da rakiplerinin fikirlerine hızlıca karşılık vermek zorundadır. Bu strateji öğrencilerin deliller ve örnekler kullanarak bir fikri savunma alıştırması yapmasını sağlamaktadır. Öğrencilere hazırlanmaları için çok zaman verilmediği için, SPAR stratejisi en çok öğrenciler konu hakkında bir ön bilgiye sahip olduklarında etkili olmaktadır. Öğrenciler pratik yaparak tartışmalı konuların artılarını ve eksilerini ortaya koymak için bu yöntemi gittikçe daha rahat ve ustaca kullanır hale gelirler.

Rationale

In this structured debate, students have to frame an argument in one minute and then react quickly to their opponents’ ideas. This strategy helps students practice using evidence and examples to defend a position. Because students are not given much preparation time, SPAR is most effective when students already have background information about the topic. With practice, students become increasingly comfortable and proficient using this method to unearth the pro and con sides of controversial topics.

Prosedür

Birinci Aşama: Hazırlık

Sınıfı ikiye bölün. Bir tarafa ileri sürülen fikri savunmasını, diğer tarafa da bu fikre karşı çıkmasını söyleyin. Öğrenciler sıralarını rakipleriyle karşılıklı olacak şekilde yerleştirsinler. Tahtaya üzerinde tartışılabilir bir önerme yazın. Önerme işlediğiniz materyalle ilgili olmalı ve öğrenciler konu hakkında biraz ön bilgiye bilgisine sahip olmalılar.

Procedure

Step one: Preparation

Divide class in half. Assign one side to be the pro position and the other side to be the con position. Have students move their desks so they are sitting opposite an opponent. Write a debatable proposition on the board. The proposition should relate to material you have been studying and students should already have some background information on the issue.

İkinci Aşama: İddialarla Beyin Fırtınası Yapma

Öğrencilere iddialarını yazmak ve önermeyi destekleyen veya önermeye karşı deliller yazmak için 1-2 dakika verin. Öğrencilere tartışma boyunca fikirlerini yapılandırmak ve not almak için kullanabilecekleri bir grafik düzenleyici verebilirsiniz.

Step two: Brainstorm arguments

Give students 1-2 minutes to write down their arguments and evidence for or against the proposition. You can give the students a graphic organizer to help them structure their ideas and take notes during the debate.

Üçüncü Aşama: Açılış Konuşması 

İddiayı destekleyen öğrenciler kendi düşüncelerini ortaya koyan 1 dakikalık bir açılış konuşması yaparken iddiaya karşı olan öğrenciler de sessizce dinler ve not alırlar. Sonra, iddiaya karşı olan öğrenciler 1 dakikalık bir açılış konuşması yaparlar ve iddiayı destekleyen öğrenciler de sessizce dinleyip not alırlar.

Step three: Opening statements

Pro-students present a 1-minute opening statement making their case while the Con-students listen quietly and take notes. Then, the Con-students present a 1-minute opening statement, while the Pro-students listen quietly and take notes.

Dördüncü Aşama: Tartışma

Öğrencilere rakiplerine söylemek istedikleri fikirleri hazırlamak için 30 saniye süre verin. İki öğrenciyi 3 dakikalık bir tartışmaya davet edin. Bu tartışma boyunca öğrenciler rakiplerinin akıl yürütme şeklini veya örneklerini sorgulayabilir veya kendi yeni fikirlerini ileri sürebilirler.

Step four: Discussion

Give students 30-seconds to prepare ideas for what they want to say to their opponent. Invite the two students to engage in a 3 minute discussion during which they may question their opponent’s reasoning or examples or put forth new ones of their own.

Beşinci Aşama: Kapanış Konuşması

Öğrencilere bir kapanış konuşması hazırlamaları için 30 saniye veya 1 dakika süre verin. İddiayı destekleyen öğrenciler 1 dakikalık bir kapanış konuşması yaparlar, bu sırada iddiaya karşı olan öğrenciler sessizce dinler ve not alırlar. Sonra, roller değişir.

Step five: Closing statements

Give students 30 seconds or 1 minute to prepare a closing statement. Con-students present a closing statement for 1 minute, while the Pro-student listens quietly, and then the roles reverse.

Altıncı Aşama: Aktiviteyi Değerlendirme

Bu aktiviteyi değerlendirmeye yönelik bir sınıf tartışması için şu gibi sorular kullanabilirsiniz:

Bu spontane tartışma çalışmasından ne öğrendiniz?

Konuyu destekleyen ve konuya karşı olan iddialar nelerdi?

Bu tür bir tartışmanın en zor olan tarafı neydi? Öğrenciler bu aktivitenin nesini sevdiler? Tartışma formatı değiştirilmeli mi? Değiştirilmeliyse, nasıl?

Bu sorularla ilgili bir sınıf tartışması başlatmadan önce, öğrencilere bu sorulara kendi günlüklerinde cevap verme fırsatı verin.

Step six: Debrief the activity.

Prompts you can use to structure a class discussion about this activity include:

What did you learn from doing this SPAR debate?

What were the arguments for or against the issue?

What was hardest about doing this type of debate? What did the students like about it? Should the format of the debate be adjusted? If so, in what ways?

Before facilitating a class discussion about any of these questions, give students the opportunity to respond to them in their journals.

Versiyonlar

Araştırmalı Spontane Tartışma:

Spontane tartışma, öğrencilere fikirlerini destekleyecek daha çok delil toplamaları için zaman verecek şekilde değiştirilebilir. Bu araştırma öğrencilere sadece notlarına (bir gün önce yaptıkları ödeve bakabilirler mesela) bakmaları için süre verilerek yapılacak yüzeysel bir araştırma da olabilir, bir araştırma projesi gibi kapsamlı bir çalışmada olabilir.

Yapboz Spontane Tartışma:

Öğrenciler tartışmaya başlamadan önce fikir geliştirmek için önce “uzman” karşıt ve destekleyen gruplarla (üçer kişilik iki grup) görüşebilirler.

Balık Kasesi Spontane Tartışma:

Sınıfın yarısı tartışırken diğer yarısı gözlemleyebilir. Sonra iki grup yer değiştirir. Bu versiyonda, öğrencilerin hepsi aynı önerme üzerinde tartışabilir (ikinci grup birinci grubun deneyiminden öğrenecektir) veya her turda farklı önermeleri tartışabilirler. Gözlemciler herhangi bir tarafa ait en kuvvetli iddiaları not alabilirler.

Variations

Research SPAR:

SPAR can be modified to include time for students to gather more evidence to support their positions. Research can be as informal as giving students time to look through their notes (possibly as a homework assignment the night before) or can be as extensive as a formal research project.

Jigsaw SPAR:

Students can first meet as “expert” Pro and Con groups (pairs of triads) to develop ideas together before beginning the debate.

Fishbowl SPAR:

Half the class can do the debate while the other half of the class observes. Then the positions switch. In this variation, all of the students can debate the same proposition (the second group learning from the experience of the first group) or they can be debating different propositions in each round. The observers can take note of the strongest arguments on either side.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s