Beyin Temelli Öğrenme Nedir?

(What is Brain-Based Learning?)

Bu öğrenme teorisi beynin yapısına ve işlevine dayalıdır. Beynin normal süreçlerini yerine getirmesi engellenmedikçe, öğrenme gerçekleşecektir.

This learning theory is based on the structure and function of the brain. As long as the brain is not prohibited from fulfilling its normal processes, learning will occur.

İnsanlar sık sık herkesin öğrenebileceğini söyler. Ancak gerçek olan herkesin öğrendiğidir. Her insan, son derece kuvvetli bir işleyici olarak çalışan bir beyinle doğar. Geleneksel okul eğitimi ise beynin doğal öğrenme süreçlerini caydırarak, yok sayarak veya cezalandırarak öğrenmeye sıklıkla engel olmaktadır.

People often say that everyone can learn. Yet the reality is that everyone does learn. Every person is born with a brain that functions as an immensely powerful processor. Traditional schooling, however, often inhibits learning by discouraging, ignoring, or punishing the brain’s natural learning processes.

Beyin temelli öğrenmenin başlıca ilkeleri şunlardır:

 • Beyin paralel bir işlemcidir, yani aynı anda birkaç işi yapabilir; tadına bakmak ve koklamak gibi.
 • Öğrenme tüm fizyolojiyi ilgilendirir.
 • Anlam arayışı doğuştandır.
 • Anlam arayışı örüntülemeyle gelir.
 • Duygular örüntüleme açısından son derece önemlidir.
 • Beyin bütünleri ve parçaları eş zamanlı olarak işler.
 • Öğrenme hem dikkatini odaklamayı hem de çevreyi algılamayı içerir.
 • Öğrenme hem bilinçli hem de bilinç dışı süreçleri içerir.
 • İki tip hafızamız vardır: uzamsal hafıza ve ezbere dayalı hafıza.
 • En iyi, olgular doğal, uzamsal hafızaya yerleştiği zaman anlarız.
 • Öğrenme zorlanmayla gelişir ve tehditle engellenir.
 • Her beyin eşsizdir.

The core principles of brain-based learning state that:

 • The brain is a parallel processor, meaning it can perform several activities at once, like tasting and smelling.
 • Learning engages the whole physiology.
 • The search for meaning is innate.
 • The search for meaning comes through patterning.
 • Emotions are critical to patterning.
 • The brain processes wholes and parts simultaneously.
 • Learning involves both focused attention and peripheral perception.
 • Learning involves both conscious and unconscious processes.
 • We have two types of memory: spatial and rote.
 • We understand best when facts are embedded in natural, spatial memory.
 • Learning is enhanced by challenge and inhibited by threat.
 • Each brain is unique.

Beyin temelli öğrenmeyle ilişkili üç öğretim tekniği:

Tam olarak içine girme—Öğrencileri bir eğitim deneyimine tamamen dâhil eden öğrenme ortamları oluşturmak.

Rahatlatılmış uyanıklık –Zorlayıcı bir ortam sunarken öğrenenlerdeki korkuyu ortadan kaldırmaya çalışmak.

Aktif işleme—Öğrenenin bilgiyi aktif olarak işleyerek pekiştirmesini ve içselleştirmesini sağlamak.

The three instructional techniques associated with brain-based learning are:

Orchestrated immersion–Creating learning environments that fully immerse students in an educational experience

Relaxed alertness–Trying to eliminate fear in learners, while maintaining a highly challenging environment

Active processing–Allowing the learner to consolidate and internalize information by actively processing it

Beyin Temelli Öğrenme Eğitimi Nasıl Etkiler
Müfredat—Öğretmenlerin öğrenmeyi öğrencilerin ilgi alanları etrafında tasarlaması ve öğrenmeyi bağlamsal hale getirmesi gerekmektedir.

Öğretim—Eğitimciler öğrencilerin takımlar halinde öğrenmesine ve çevresel öğrenmeyi kullanmasına izin verirler. Öğretmenler öğrencileri sınıf ve okul binası dışındaki ortamlarda da öğrenmeye teşvik ederek öğrenmeyi gerçek problemler etrafında yapılandırırlar.

Değerlendirme—Tüm öğrenciler öğrendiği için, değerlendirmeleri kendi öğrenme stillerini ve tercihlerini anlamalarını sağlamalıdır. Böylece, öğrenciler kendi öğrenme süreçlerini izler ve geliştirirler.

How Brain-Based Learning Impacts Education


Curriculum–Teachers must design learning around student interests and make learning contextual.

Instruction–Educators let students learn in teams and use peripheral learning. Teachers structure learning around real problems, encouraging students to also learn in settings outside the classroom and the school building.

Assessment–Since all students are learning, their assessment should allow them to understand their own learning styles and preferences. This way, students monitor and enhance their own learning process.

Beyin Temelli Öğrenmenin İleri Sürdükleri

Beynin nasıl çalıştığının hangi öğrenme aktivitesi türlerinin en etkili olduğu üzerinde önemli etkisi vardır. Eğitimcilerin öğrencilerin uygun deneyimlere sahip olmasına ve bu deneyimlerden yararlanmalarını sağlamalarına yardımcı olmaları gerekmektedir. Renate Caine’nin Making Connections adlı kitabında gösterdiği gibi, bu süreçte önemli olan başlıca üç unsur vardır:

 • Öğretmenler öğrenenleri zengin ve gerçekçi, karmaşık, etkileşimli deneyimlere dâhil etmelidir. Öğrencileri yabancı bir kültürün içine sokmanın en iyi örneklerinden biri onlara ikinci bir dil öğretmektir. Eğitimciler beynin paralel işleme yeteneğinden faydalanmalıdır.
 • Öğrenciler kişisel olarak anlamlı bir mücadele alanına sahip olmalıdır. Bu gibi zorluklar veya mücadele alanları öğrencinin zihnini istenen uyanıklık durumuna gelecek şekilde harekete geçirir.
 • Bir öğrencinin bir problemle ilgili fikir sahibi olması için, probleme yaklaşmanın farklı yollarının ve genel olarak öğrenmenin yoğun olarak analiz edilmesi gerekmektedir. “Deneyimin aktif işlenmesi” diye bilinen şey budur.

Beyin temelli öğrenme yaklaşımının diğer bazı ilkeleri şunlardır:

Geribildirimin otorite figüründen gelmesi yerine, gerçeğe dayalı olması en iyisidir.

İnsanlar en iyi gerçekçi problemleri çözerken öğrenirler.

Büyük resim ayrıntılardan ayrılamaz.

Her beyin farklı olduğu için, eğitimciler öğrenenlerin kendi ortamlarını istedikleri gibi düzenlemelerine izin vermelidir.

Eğitim araçları tasarımcılarının beyin dostu ortamlar tasarlarken sanatçı ruhuyla hareket etmeleri gerekmektedir. Öğretmenler öğrenmenin en iyi yolunun ders anlatımı değil, öğrenenlerin yeni şeyleri güvenli bir şekilde denedikleri gerçekçi ortamlara katılmak olduğunu fark etmelidir.

What Brain-Based Learning Suggests

How the brain works has a significant impact on what kinds of learning activities are most effective. Educators need to help students have appropriate experiences and capitalize on those experiences. As Renate Caine illustrates in her book Making Connections, three interactive elements are essential to this process:

 • Teachers must immerse learners in complex, interactive experiences that are both rich and real. One excellent example is immersing students in a foreign culture to teach them a second language. Educators must take advantage of the brain’s ability to parallel process.
 • Students must have a personally meaningful challenge. Such challenges stimulate a student’s mind to the desired state of alertness.
 • In order for a student to gain insight about a problem, there must be intensive analysis of the different ways to approach it, and about learning in general. This is what’s known as the “active processing of experience.”

A few other tenets of brain-based learning include:

Feedback is best when it comes from reality, rather than from an authority figure.

People learn best when solving realistic problems.

The big picture can’t be separated from the details.

Because every brain is different, educators should allow learners to customize their own environments.

Designers of educational tools must be artistic in their creation of brain-friendly environments. Instructors need to realize that the best way to learn is not through lecture, but by participation in realistic environments that let learners try new things safely.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s