Çocuk Gelişimi Teorileri

(Child Development Theories)

Çocuk gelişimi konusunda psikologlar tarafından bilişsel, psikoanalitik ve davranışsal teoriler gibi birçok teori ileri sürülmüştür.

Doğumdan yetişkinliğe kadar gerçekleşen çocuk gelişimi tarihte büyük ölçüde göz ardı edilmiştir. Çocuklar çoğunlukla yetişkinlerin küçük versiyonları olarak görülmüş ve çocukluk ve ergenlik dönemlerinde bilişsel yetenekler, dil kullanımı ve fiziksel gelişimdeki birçok gelişmenin üzerinde fazla durulmamıştır.

Çocuk gelişimi alanına nihayet 20. yüzyılın başlarında ilgi duyulmaya başlanmış ancak, bu ilginin odak noktası daha çok anormal davranışlar olmuştur. En sonunda, araştırmacılar genel çocuk gelişimi ve gelişimi etkileyen faktörler gibi diğer konularla da daha fazla ilgilenmeye başlamışlardır.

Numerous theories of child development have been proposed by psychologists, including cognitive, psychoanalytic, and behavioral theories.

Child development that occurs from birth to adulthood was largely ignored throughout much of history. Children were often viewed simply as small versions of adults and little attention was paid to the many advances in cognitive abilities, language usage, and physical growth that occur during childhood and adolescence.

Interest in the field of child development finally began to emerge early in the 20th-century, but it tended to focus on abnormal behavior. Eventually, researchers became increasingly interested in other topics including typical child development as well as the influences on development.

Psikoanalitik Çocuk Gelişimi Teorileri

Sigmund Freud

Freud’a göre, çocuk gelişimi bir “psikoseksüel” evreler dizisi olarak tanımlanmaktadır. Freud bu evreleri oral, anal, fallik, latent ve genital evre olarak tanımlamaktadır. Her bir evre libidinal bir arzunun tatmin edilmesini içermektedir ve daha sonra yetişkinin kişiliğinde bir rol oynayabilir. Freud bir çocuğun bir evreyi başarıyla tamamlayamadığı takdirde daha sonra yetişkin kişiliğini ve davranışını etkileyecek bir saplantı geliştirdiğini ileri sürmüştür.

Psychoanalytic Child Development Theories

Sigmund Freud

According to Freud, child development is described as a series of ‘psychosexual stages. Freud outlined these stages as oral, anal, phallic, latency and genital. Each stage involves the satisfaction of a libidinal desire and can later play a role in adult personality. If a child does not successfully complete a stage, Freud suggested that he or she would develop a fixation that would later influence adult personality and behavior.

 

Erik Erikson

Kuramcı Erik Erikson da evreli bir gelişim teorisi önermiştir ancak Erikson’un teorisi tüm insan yaşamı boyunca gerçekleşen insan gelişimini kapsamkatadır. Erikson gelişimin her aşamasının bir çatışmayı aşmaya odaklı olduğunu düşünmektedir. Örneğin; ergenlik dönemindeki ilk çatışma bir kişisel kimlik kazanmayla ilgilidir. Her bir aşamadaki çatışmaları ele almadaki başarı veya başarısızlık genel işleyişi etkileyebilir. Örneğin; ergenlik evresinde bir kimlik geliştirememe rol karışıklığı ile sonuçlanır.

 

 

Erik Erikson

Theorist Erik Erikson also proposed a stage theory of development, but his theory encompassed human growth throughout the entire human lifespan. Erikson believed that each stage of development was focused on overcoming a conflict. For example, the primary conflict during the adolescent period involves establishing a sense of personal identity. Success or failure in dealing with the conflicts at each stage can impact overall functioning. During the adolescent stage, for example, failure to develop an identity results in role confusion.

Bilişsel Çocuk Gelişimi Teorileri

Kuramcı Jean Piaget çocukların yetişkinlerden farklı düşündüklerini ileri sürmüş ve evreli bir bilişsel gelişim teorisi geliştirmiştir. Çocukların dünya hakkında bilgi edinirken aktif bir rol oynadıklarını ilk kez Piaget ifade etmiştir. Paiget’nin teorisine göre, çocuklar dünya ile ilgili bilgi ve anlayışlarını aktif olarak oluşturan “küçük bilim insanları” olarak düşünülebilir.

Cognitive Child Development Theories

Theorist Jean Piaget suggested that children think differently than adults and proposed a stage theory of cognitive development. He was the first to note that children play an active role in gaining knowledge of the world. According to his theory, children can be thought of as “little scientists” who actively construct their knowledge and understanding of the world.

Davranışçı Çocuk Gelişimi Teorileri

Davranışçı çocuk gelişimi teorileri çevreyle etkileşimin davranışı nasıl etkilediği üzerinde durmaktadırlar ve bu teoriler John B. Watson, Ivan Pavlov ve B. F. Skinner gibi kuramcıların teorilerine dayalıdırlar. Bu teoriler sadece gözlemlenebilir davranışları ele almaktadır. Gelişimin ödüllere, cezalara, uyaranlara ve pekiştireçlere bir tepki olduğu düşünülmektedir.

Behavioral Child Development Theories

Behavioral theories of child development focus on how environmental interaction influences behavior and are based upon the theories of theorists such as John B. Watson, Ivan Pavlov and B. F. Skinner. These theories deal only with observable behaviors. Development is considered a reaction to rewards, punishments, stimuli and reinforcement.

Sosyal Çocuk Gelişimi Kuramları

John Bowlby

Çocukların sosyal gelişimi konusunda çok sayıda araştırma vardır. İlk sosyal gelişim teorilerinden biri John Bowbly tarafından ileri sürülmüştür. Bowlby çocukların kendilerine bakan kişilerle ilk ilişkilerinin çocuk gelişiminde çok önemli bir rol oynadığını ve sosyal ilişkileri ömür boyu etkilediğini düşünmektedir.

Social Child Development Theories

John Bowlby

There is a great deal of research on the social development of children. John Bowbly proposed one of the earliest theories of social development. Bowlby believed that early relationships with caregivers play a major role in child development and continue to influence social relationships throughout life.

 

Albert Bandura

Psikolog Albert Bandura sosyal öğrenme teorisi olarak bilinen teoriyi geliştirmiştir. Bu çocuk gelişimi teorisine göre, çocuklar yeni davranışları başka insanları gözlemleyerek öğrenirler. Bandura davranışçı kuramlardan farklı olarak dışsal pekiştireçlerin insanların yeni birşeyler öğrenmesinin tek yolu olmadığını düşünmektedir. Bunun yerine, gurur, tatmin ve başarı duygusu gibi içsel pekiştireçler de öğrenmeye yol açabilir. Çocuklar ebeveynleri ve akranları gibi başkalarının davranışlarını gözlemleyerek yeni beceriler geliştirirler ve yeni bilgiler öğrenirler.

 

Albert Bandura

Psychologist Albert Bandura proposed what is known as social learning theory. According to this theory of child development, children learn new behaviors from observing other people. Unlike behavioral theories, Bandura believed that external reinforcement was not the only way that people learned new things. Instead, intrinsic reinforcements such as a sense of pride, satisfaction and accomplishment could also lead to learning. By observing the actions of others, including parents and peers, children develop new skills and acquire new information.

 

Lev Vygotsky

Lev Vygotsky adlı başka bir psikolog özellikle eğitim alanında çok etkili olmuş, çığır açıcı bir öğrenme teorisi ileri sürmüştür. Piaget gibi Vygotsky de çocukların aktif olarak ve uygulamalı deneyimler yoluyla öğrendiklerini düşünmektedir. Vygotsky’nin sosyokültürel teorisi daha üst düzey fonksiyonların gelişiminden ebeveylerin, çocuklara bakan yetişkinlerin, akranların ve genel olarak kültürün sorumlu olduğunu da ileri sürmektedir.

 

 

Lev Vygotsky

Another psychologist named Lev Vygotsky proposed a seminal learning theory that has gone on to become very influential, especially in the field of education. Like Piaget, Vygotsky believed that children learn actively and through hands-on experiences. His sociocultural theory also suggested that parents, caregivers, peers and the culture at large were responsible for the development of higher order functions.

 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s