DERSLERİNİZDE TEKNOLOJİ KULLANMAYA KARAR VERİRSENİZ 

IF YOU CHOOSE TO INCORPORATE TECHNOLOGY 

Keep in mind that choosing to be screen-free is a viable option.

As with all your classroom decisions, what you decide about technology should be based on what your particular students really need. While the use of technology is increasingly common,

choosing a screen-free, play-based setting for children remains a pedagogically sound choice.

 Ekransız seçeneğinin geçerli olduğunu unutmayın.

 Derslerinizle ilgili tüm kararlarda olduğu gibi, teknoloji kullanımı konusundaki kararınız da öğrencilerinizin gerçekten neye ihtiyacı olduğuna dayalı olmalıdır. Teknoloji kullanımı gittikçe yaygın hale gelmektedir, ancak çocuklar için ekransız, oyuna dayalı ortamlar seçmek hala pedagojik olarak sağlıklı bir karardır. 

Have a carefully thought-out rationale for the technology you choose.

This includes answering such questions as:

Will this technology accomplish something that I could not do just as well or better without it? If so, what?

How exactly will this technology enhance or expand what I am already doing to help meet my learning and development goals for the students?

Does it connect and build onto regular, real-life curricular activities already going on in the classroom? If so, how?

How do I ensure that the students use the technology in ways that enrich and deepen their current knowledge and skills?

Can I provide clear boundaries for screen activities so that they do not increasingly creep into classroom life? How?

How can I ensure that screen activities will not make students more dependent on screens and lure them away from real-world, hands-on activities?

 

Seçtiğiniz teknoloji için dikkatle düşünülmüş bir gerekçeniz olsun.

 Bunun için şu sorulara cevap vermelisiniz:

Bu teknoloji benim iyi veya daha iyi yapamayacağım birşeyi yapacak mı? Evetse, bu nedir?

Bu teknoloji öğrencilerin öğrenme ve gelişim hedeflerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için zaten yaptığım şeyi tam olarak nasıl geliştirecek?

Sınıfta yaptığımız düzenli, gerçek yaşamla ilişkili müfredat aktiviteleriyle bağlantılı mı ve bunları geliştirecek mi? Evetse, nasıl?

Öğrencilerin teknolojiyi mevcut bilgi ve becerilerini arttıracak ve derinleştirecek şekilde kullanmalarını nasıl sağlarım?

Ekran aktivitelerinin sınıf aktivitelerine giderek daha çok sızmasını engellemek için nasıl sınırlar koyabilirm?

Ekran aktivitelerinin öğrencileri ekrana daha bağımlı hale getirip gerçek dünyadan ve uygulamalı aktivitelerden uzaklaştırmasını önlemek için ne yapabilirim?

 

Establish technology rules and routines.

Teknoloji kuralları koyun.  

Actively facilitate children’s involvement and learning before, during, and after any screen

activity.

Observe and document what the children do. Focus on such things as: What are they using? How are they using it? What differences do you see in what individual children do? Are there gender, race or class differences in the screen activities children choose to do and not do? How does what they are doing connect to your goals for the activity? Do things happen that you didn’t expect?

 

Discuss the activity with the children afterwards. How do they think and feel about what they did? What connections can they make with their real-world experiences?

 

Keep track of what children do when the screen activity is over. Do they have a hard time stopping? How do they handle the transition back to non-screen activities?

 

Herhangi bir ekran aktivitesinden önce, aktivite süresince ve sonrasında çocukların katılımını ve öğrenimini aktif olarak kolaylaştırın.

Çocukların ne yaptığını gözlemleyin ve belgeleyin. Şunlara odaklanın: Ne kullanıyorlar? Nasıl kullanıyorlar? Çocuklar bireysel olarak neleri farklı yapıyorlar? Çocukların seçtikleri ekran aktivitelerinde cinsiyet, ırk ve sınıf farklılıkları var mı? Yaptıkları şey sizin aktivite hedeflerinizle bağlantılı mı? Beklemediğiniz şeyler oluyor mu? 

 Aktiviteyi bittikten sonra çocuklarla tartışın. Yaptıkları şey hakkında ne düşünüyorlar ve hissediyorlar? Aktiviteyle gerçek yaşam deneyimleri arasında nasıl bağlantı kuruyorlar?

 Ekran aktivitesi bittikten sonra çocukların yaptıklarını takip edin. Durmakta zorlanıyorlar mı? Ekransız aktivitelere geri dönmekte zorlanıyorlar mı?

Choose screen activities carefully. The questions below will help you make appropriate choices:

What is the nature of their content? Avoid content that contains: racial or ethnic stereotypes,

violence, highly gender-divided behavior, or brand licensing (i.e., using popular media themes and characters to promote the sale of products).

What will the content contribute that non-screen activities cannot? Are there negative ways it can affect children? If so, how?

Does the content promote positive social interaction and play among children? If so, how?

Or does it undermine play and/or promote anti-social behavior?

Will the screen activity interfere with the regular hands-on curriculum—e.g., will it be hard to end because there are no obvious end points, or because it is so “exciting” and fast-paced that everything else can seem boring? Is it likely to influence children’s interactions with other children, and if so, how?

 

Ekran aktivitelerini dikkatli seçin. Aşağıdaki sorular doğru seçimlerde bulunmanıza yardımcı olacaktır:

Aktivitenin içeriğinin yapısı nasıl?  Şunları içeren aktivitelerden kaçının: ırksal veya etnik klişeler, şiddet, aşırı cinsiyet ayrımcı davranış veya marka vurgusu (yani, ürün satışını desteklemek için popüler medya temalarını ve karakterlerini kullanma).

Ekran aktivitesinin içeriği ekransız aktivitenin yapamadığı neyi yapacak? Çocukları olumsuz bir şekilde etkileyebilir mi? Evetse, nasıl?

İçerik çocuklar arasında olumlu sosyal etkileşimi ve oyunu destekliyor mu? Evetse, nasıl?

Yoksa, oyuna engel mi oluyor ve/veya anti sosyal davranışı mı destekliyor?

Ekran aktivitesi normal uygulamalı programa engel oluyor mu – mesela, bitiş noktası net olmadığı veya çok “heyecanlı” ve hızlı tempolu olduğu için başka aktiviteler yanında sıkıcı kalacağından aktiviteyi bitirmek zor olacak mı? Çocukların başka çocuklarla etkileşimlerini etkileyebilir mi? Evetse, nasıl?

Conclusion

To date, research tells us that screen time has no real benefit for infants and toddlers. For older children, the context in which they use media, the nature of the content they experience, and the amount of time they spend with screens are all important considerations.

http://www.commercialfreechildhood.org/screendilemma

 Sonuç

Bugüne kadar araştırmalar bize ekran başında geçirilen zamanın bebeklere veya çok küçük çocuklara gerçek bir faydasının olmadığını söylemiştir. Daha büyük çocuklar için ise, medyayı kullandıkları bağlam, deneyimledikleri içeriğin yapısı ve ekran başında harcadıkları süre dikkate alınması gereken önemli unsurlardır.

http://www.commercialfreechildhood.org/screendilemma

Another organization, ProCon.org, takes a balanced approach on its Tablets vs. Textbooks website. The group takes on both sides, delving into the pros and cons of using tablets in the classroom.

Among the pros:

Tablets can hold hundreds of textbooks on one device, plus homework, quizzes, and other files.

E-textbooks on tablets cost on average 50-60% less than print textbooks.

Tablets help to improve student achievement on standardized tests.

E-textbooks can be updated instantly to get new editions or information.

Among the cons:

Handheld technological devices including tablets are associated with a range of health problems.

People who read print text comprehend more, remember more, and learn more than those who read digital text.

Print textbooks cannot crash, freeze, or get hacked.

Tablets are more susceptible to theft than print textbooks.

ProCon.org adlı başka bir kuruluş Tablets vs. Textbooks başlıklı web sitesinde daha dengeli bir yaklaşım benimsemektedir. Burada, derste tablet kulanımının hem artıları hem de eksileri ele alınmaktadır.

Derste tablet kullanımının bazı artıları:

Tabletler yüzlerce ders kitabını, ödevi, quizi ve diğer dosyaları tek bir cihazda toplayabilir.

Tabletlerdeki e-ders kitapları basılı ders kitaplarından %50-60 daha düşük maliyetlidir.

Tabletler öğrencilerin standart testlerdeki başarısını arttırmaya yardımcı olmaktadır.

E-ders kitapları kitabın yeni baskısını veya daha fazla bilgi edinmek için anında güncellenebilir.

 

Derste tablet kullanımının bazı eksileri:

 Tabletler gibi elde kullanılan teknolojik cihazlar birçok sağlık sorununa neden olmaktadır.

Basılı metinleri okuyanlar dijital metinleri okuyanlardan daha iyi kavramakta, daha çok hatırlamakta ve daha çok öğrenmektedir.

Basılı ders kitapları arızalanmaz, donmaz veya hacklenmez.

Tabletlerin çalınma olasılığı basılı kitaplarınkinden daha fazladır. 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s