Teknoloji ve Öğretim

The proliferation of technology has transformed modern society on many levels. In the classroom, technology is changing the way children learn, educators teach and how teachers and students communicate with one another. While technology provides greater access to information and new ways for students to learn, it can become a crutch hindering creative problem solving and cognitive development.

Teknolojinin yaygınlaşması modern toplumu birçok anlamda değiştirdi. Sınıflarda teknoloji kullanımı çocukların öğrenme şeklini, eğitimcilerin öğretme şeklini ve öğretmenlerle öğrencilerin birbirleri ile iletişim kurma şeklini değiştiriyor. Teknoloji öğrencilere bilgiye daha fazla erişim ve yeni öğrenme yolları sunarken yaratıcı problem çözmeyi ve bilişsel gelişmeyi engelleyen bir köstek de olabilir. 

Given the rise of technology in the classroom, we are faced with a dilemma: Does technology provide our students with experience they need to succeed in the 21st century, or does it hinder them from developing valuable skills that are only attainable through human interaction?

Sınıf içinde teknoloji kullanımındaki artış göz önünde bulundurulduğunda, bir ikilemle karşılaşıyoruz: Teknoloji öğrencilerimize 21. yüzyılda başarılı olmak için gereken deneyimi mi sunuyor, yoksa sadece insan etkileşimiyle edinebilecekleri önemli becerileri geliştirmelerini mi engelliyor? 

One approach, illustrated by New Tech Network high schools, aims to completely immerse students in technology to help them develop modern-day skills. These schools believe that full access to technology, including computers and the Internet, enables students to become self-directed learners. The goal is to help students develop the research and analysis skills they’ll need later in life, rather than depending on teachers or textbooks for knowledge and direction.

New Tech Network liseleri tarafından ileri sürülen bir yaklaşım, öğrencilerin günümüz becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için onları tamamen teknolojinin içine sokmayı amaçlamaktadır. Bu okullar bilgisayara ve internet gibi teknolojilere tam erişimin öğrencilerin bağımsız öğrenenler olmalarını sağladığını düşünmektedir. Amaç, öğrencilerin bilgi ve yönlendirme için öğretmenlere veya ders kitaplarına bağlı kalmak yerine, gelecekte ihtiyaç duyacakları araştırma ve analiz becerilerini geliştirmektir.

Other arguments in favor of technology in the classroom include:

 • Exposing children to technology at an early age prepares them for college and the workforce where knowledge of technology is essential for success.
 • Technology fosters connections between people and information, no matter where they are in the world, giving students access to resources around the globe.
 • Because children frequently absorb information through technology in their day-to-day lives, they may be more motivated and interested in lessons when technology is used as a teaching tool.

Derste teknoloji kullanımını destekleyen diğer tezler şunlardır:

 • Çocukları erken yaşta teknolojiye maruz bırakmak onları başarılı olmanın anahtarının teknoloji bilgisine sahip olmak olduğu üniversiteye ve iş hayatına hazırlar.
 • Teknoloji insanlarla bilgi arasında bir bağ kurar, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar öğrencilerin dünyanın dört bir tarafındaki kaynaklara erişebilmelerini sağlar.
 • Çocuklar günlük yaşamlarında teknoloji vasıtasıyla sıkça bilgi edindikleri için teknoloji bir öğretim aracı olarak kullanıldığında derslerdeki motivasyon ve ilgi seviyesi artabilir.

At the opposite end of the spectrum, the Association of Waldorf Education in North America emphasizes hands-on experiences through music, dance and writing, as they believe these experiences cultivate a love of learning and help to develop students’ intellectual, emotional and spiritual capacities. Take, for example, the Waldorf School of the Peninsula, based in Silicon Valley — the heart of technological innovation. It’s a school that likely has the funds and resources to provide classroom technology; in fact, three-quarters of the students’ parents work for high-tech companies like Google, Apple and Yahoo. And yet, the school doesn’t allow computers in the classroom and prefers students not use them at home. Parents and teachers believe that meaningful engagement comes first and foremost from teachers and peers, and that computers and technology are more distraction than resource.

Diğer yandan, Kuzey Amerika’daki Waldorf Eğitim Derneği müzik, dans ve yazıyla uygulamalı deneyimlere vurgu yapmaktadır çünkü bu deneyimlerin öğrenme sevgisi kazandırdığını ve öğrencilerin zihinsel, duygusal ve manevi yeteneklerini geliştirmeye yardımcı olduklarını düşünmektedirler. Silikon Vadisi’ndeki — teknolojik yeniliklerin merkezi– Waldorf School of the Peninsula adlı okulu ele alalım. Bu okul sınıfiçi teknoloji imkanı sunacak sermaye ve kaynaklara sahip bir okul; aslında, bu okulun veilerinin dörtte üçü Google, Apple ve Yahoo gibi yüksek teknoloji şirketlerinde çalışıyorlar. Ancak okul sınıfta bilgisayar kullanımına izin vermiyor ve öğrencilerin evde de bilgisayar kullanmamalarını tercih ediyor. Veliler ve öğretmenler öğrenciler için öğretmenleri ve akranlarıyla anlamlı katılımın herşeyden önemli olduğunu ve bilgisayarların ve teknolojinin birer kaynaktan ziyade dikkat dağıtıcı unsurlar olduklarını düşünüyorlar.

Other arguments against technology in the classroom include:

 • Online instructional videos and programs don’t compare to classroom discussions where students have the opportunity to ask questions and hear the opinions of their peers and teachers.
 • There is a level of interaction through an active classroom discussion that you simply can’t replicate on a computer screen.
 • It’s imperative that students learn how to socialize without technology. It’s often through engagement with teachers that children learn valuable life lessons such as respect, manners and self-esteem.
 • Teachers are one of the most important factors in a student’s development and ability to succeed.

Derste teknoloji kullanımına karşı diğer tezler ise şunlar:

 • Online öğretim programları ve videolar öğrencilerin soru sorma ve akranlarının ve öğretmenlerinin fikirlerini dinleme frsatına sahip oldukları sınıf içi tartışmalarla kıyaslanamaz.
 • Aktif bir sınıf içi tartışma ortamında bilgisayar ekranına aktarılamayacak bir etkileşim seviyesi vardır.
 • Öğrenciler teknoloji olmadan sosyalleşmeyi öğrenmeye mecburdur. Bu da çoğunlukla çocukların saygı, görgü kuralları ve kendine saygı gibi önemli hayat dersleri öğrendikleri öğretmen yönlendirmeli veya gözetimindeki çalışmalarla olur.
 • Öğretmenler bir öğrencinin gelişimindeki ve başarma yeteneğindeki en önemli etkenlerdendir.

James Rosenberg

Founder and President of AdoptAClassroom.org

James Rosenberg

AdoptAClassroom.org Kurucu Başkanı

 

 

 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s