Küresel Farkındalık

Küresel Farkındalık, küresel ve kültürel bakış açılarına dair uygulanabilir bilgiye dayalı kavramsal bir anlayıştır.

Dünyayı etkileyen kavramların anlaşılması çevresel, sosyal, kültürel, politik ve ekonomik ilişkileri kapsamaktadır, ancak sadece bunlarla sınırlı değildir.  Çeşitlilik insanların birbirlerini anlamaya başlamak için hareket noktası olabilecek olan aralarındaki farklılıkların ve ortak noktaların tanınmasıdır. Bu farklılıklar ve ortaklıklar etnik köken, din, yaş, cinsiyet, kültür, bilişsel yetenek, yaşam tecrübeleri, aile durumları ve cinsel eğilimleri içermekle birlikte sadece bunlarla sınırlı değildir.

Kirkwood (2001) küresel anlamda eğitimli insanları şöyle tanımlamaktadır: “yüksek teknoloji becerilerine, çağdaş dünya hakkında kapsamlı disiplinler arası bilgiye ve küresel dünyaya etkin olarak katılabilecek uyumluluk, esneklik ve dünya görüşüne sahip kişiler.”

“Küresel farkındalık” kavramını kapsamlı bir biçimde tanımlayan ilk akademisyenlerden olan Hanvey ise (1976) , öğrencileri küresel farkındalığa hazırlayan beş boyuttan bahsetmektedir.  Bunlar: perspektif farkındalığı, dünyanın durumunun farkında olmak, kültürlerarası farkındalık, küresel dinamikleri bilmek ve insan tercihlerinin farkında olmak.

Perspektif farkındalığı ile başka dünya görüşlerinin farkında olmak ve bunları takdir etmek ile bir kişinin dünya görüşünün evrensel olarak paylaşılmadığının, doğru olmak zorunda olmadığının ve çok farklı olabileceğinin bilincinde olmak kastedilmektedir.

Perspektif farkındalığı bir bireyin dünya görüşünün hem bilinçli görüşler ve fikirler meselesi hem de daha önemlisi bilinçaltı değerlendirmeler, algılamalar ve incelenmeyen varsayımlar meselesi olduğunun idrak edilmesidir.  Perspektifler etnik faktörler; dini faktörler; yaş, cinsiyet ve sosyal statü farklılıkları gibi birçok faktör tarafından şekillendirilir.

Haavenson ve arkadaşlarının (1998/99) da ifade ettiği gibi, bu farklılıklar “insanlık tarihindeki çatışma ve sürtüşmelerin başlıca nedenlerinden biri olmuştur”. Yazarlar sözlerine şöyle devam etmektedir: “Öğrencileri kendilerininkinden farklı inançlara, geleneklere ve değerlere saygı duymaya ve bunları takdir etmeye teşvik etmek için belli bir olguya veya olaya farklı bakış açılarıyla bakmayı öğretmek önemlidir.” Mesele sadece ırksal veya kültürel farklılıklar değildir; küresel bakış açıları incelenirken çoğulcu bir yaklaşım benimsenmelidir.

Dünyanın durumunun farkında olmak dünyayı ilgilendiren koşulları, gelişmeleri, eğilimleri ve sorunları anlamayı gerektirmektedir. Nüfus artışı, göçler, ekonomik eşitsizlikler, kaynakların tükenmesi gibi küresel meseleleri ve uluslararası çatışmaları derinlemesine anlamayı ve küresel öğrenenlerin içinde yaşadıkları dünyadaki bu gibi meselelerin farkında olmalarını gerektirmektedir.

Çocukların dünyayı etkileyen her şeyin kendilerini de etkilediğinin farkında olması gerekmektedir.

Kültürlerarası Farkındalık boyutu insan toplumlarındaki düşünce ve uygulama çeşitliliği ile birinin kendi toplumuna başka bir bakış açısıyla baktığında onu nasıl görebileceği kavramları gibi bu düşünce ve uygulamaların dünyadaki insan toplumlarında nasıl olduğunu içermektedir.

Küresel dinamikleri bilmek ile dünyanın birbirine bağlı bir karmaşık özellikler, mekanizmalar ve öngörülemeyen sonuçlar sistemi olarak anlaşılması kastedilmektedir. Öğrencinin çok bilgili olması gerekmektedir çünkü bu süreçlerin anlaşılması insanlar üzerindeki öngörülemeyen etkilerinden ötürü zordur.

Küresel dinamikleri bilmek küresel değişimin farkında olmayı gerektirir ve bu farkındalık kitlesel medya ile kazanılamaz. Haavenson ve arkadaşları (1998/99) şunu belirtmektedir: “öğrenciler hemen fark edilmeyen neden-sonuç ilişkilerini belirlemeyi, yan etkileri öngörmeyi, süreçleri biçimlendirmeyi ve istenmeyen sonuçları ortadan kaldırmak veya değiştirmekle ilgili kararlar almayı öğrenirler.”

Öğrencilerden konuyu etkileyen etkenler ağlarını oluşturmaları, uygulanabilir sonuçlar önermeleri ve bu gibi eylemlerin olası yan etkilerini tahmin etmeleri istenebilir.

İnsan Tercihlerinin Farkında Olmak

Hanvey (1976) küresel düşünürleri küresel sistemler farkındalığı ve bilgisi arttıkça bireylerin ve ulusların karşı karşıya kaldığı tercih sorunlarına dikkat etmeye çağırıyor. Bu husus, tercih yapmaya odaklandığı ve gelecek nesilleri etkileyen kararlar alma konusunda bir sorumluluk duygusu geliştirdiği için küresel dinamiklerle ilgilidir.

Bireysel, ulusal ve uluslararası unsurların birbirine bağlı olduğunun farkında olmayı da içermektedir. Yerel ve küresel seviyelerde sorumluluk sahibi bir vatandaş olma anlayışını desteklemektedir.

Öğrenciler insanoğlu ve dünya arasındaki ilişkilere ve etkileşimlere bakarak düşünce ve davranış ile ilgili alternatiflerle tanıştırılabilirler. Öğrencilerden kendi tercihlerinin sebebini açıklamaları istenmekte ve öğrencilere başkalarının görüşlerine karşı hoşgörülü olmak öğretilmektedir.

Öğrencilerin aklını ezberlemeleri ve hatırlamaları istenen gerçekler ve bilgilerle doldurma şeklindeki geleneksel yaklaşım küresel farkındalığı desteklememektedir ve öğretmenlerin öğretim programlarını planlarken bunu unutmaması gerekmektedir.

Öğrencilerin, bu geleneksel yaklaşım yerine, eleştirel düşünme, kültürlerarası deneyimlere katılma, kararlar alma ve aldıkları kararların nedenlerini gösterme deneyimlerine ihtiyaçları vardır.

Global Awareness and Perspectives in Global Education

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s